Tuesday, January 18, 2011

Apakah Itu Skrip

Menurut Kamus Dewan Bahasa
Skrip merupakan cerita dan lain-lain yang bertulis (bertaip dsb).
Filem skrip pula disediakan untuk sesebuah filem, termasuk arahan kerja kamera dan sebagainya termasuk lakon layar.

Penskripan

(proses) penulisan skrip

Interpretasi Peribadi
Saya berpendapat skrip merupakan satu karangan yang bertujuan untuk disampaikan kepada pihak ketiga. Tidak kira samada skrip itu berbentuk ucapan, syarahan, kata-kata aluan mahupun pementasan tampak mahupun layar. Sesebuah skrip itu perlu bersifat tampak, boleh dilihat, boleh dibaca dan boleh difahami dengan jelas.

No comments: