Tuesday, January 18, 2011

Cetusan Pertama

CERITA
Cerita ataupun stori merupakan tonggak utama di dalam menyediakan sesebuah skrip drama TV mahupun filem. Setiap cerita perlu mengandungi kekuatannya yang tersendiri. Tak mengira genra ataupun mood cerita yang seharusnya di tekankan adalah perkembangan cerita itu. Bagaimana ia bermula, berkembang dan bangaimana pula ia berakhir.

Bebertapa perkara utama perlu diambil perhatian seperti di bawah:
1. Siapa yang membawa cerita atau dari kaca mata siapa
2. Untuk siapa cerita itu ditujukan
3. Bagaimana cerita itu mencetus plot dan seterusnya mengangkat plot
4. Lingkunagn durasi kejadian cerita
5. Suasana persekitan cerita -lokasi atau zaman
6. Siapa kah watak utama atau protoganist
7. Siapa kah pula watak-watak antagonist
8. Apakah pertalian di antara protagonist dan antagonist
9. Berapa kuat inciting incident atau punca tercetusnya konflik
10. Apakah kesudahan atau resulusi dan kesan kepada penonton.

Jika kita telah mengenal pasti kesemuanya maka mudahlah kita untuk menyiapkan sebuah SINOPSIS yang bermutu dan menarik.

No comments: